slovensky
english

Geografická olympiáda

Klub Geolympionikov

 

GQIQ

GQIG je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách, podrobnejšie informácie nájdete tu.

Riešenia

Výsledky

© 2011 - 2015