slovensky
english

Študentské videá na rôzne témy

Na tejto stránke uverňujeme študentské práce.
Študenti v rámci vybraných predmetov dostali za úlohu spracovať zadané témy slovom aj obrazom vo forme 10 (výnimočne 15)-minútových videí. Použité zdroje sú uvádzané na konci videí.
KANADA: problémy poľnohospodárstva, drevárskeho a automobilového priemyslu
autori: Romana Klimeková, Veronika Ješková, Zuzana Šelepská
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
KANADA: pôvodné obyvateľstvo, prisťahovalci a imigračný zákon
autori: Lukáš Kocmánek, Kateřina Podzimková
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
ARGENTÍNA: tradičné vs. moderné poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel
autori: Tatiana Babalová, Lumír Salajka
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
ARGENTÍNA: urbanizácia, problémy veľkomiest a environmentálne problémy
autori Mária Pileková, Martin Vaško
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
NIGÉRIA: hlavné etnické skupiny
autori: Michaela Čavojská, Richard Pavle
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
NIGÉRIA: obchod s otrokmi a ropou
autori: Roland Németh, Šimon Opravil
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
NIGÉRIA: Biafra
autori: Juraj Draganovský, Ondrej Hudák
predmet: Regionálna geografia sveta - vybrané problémy a regióny (2)
© 2011 - 2015