slovensky
english
2019-sveda_et_al-a

Najnovšie články


Podčiarknutí autori sú zamestanci, doktorandi alebo študenti katedry
Stiahnuť je možné len články s Open acces

Šveda, M., Križan, F., Barlík, P. (2019):
Využitie lokalizačných dát mobilnej siete v turizme: kto sú, kedy prichádzajú a kam smerujú zahraniční návštevníci na Slovensku?
Geografický časopis, 71, 3, 303-225
 
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Barlík, P. (2018):
Daily commuting in the Bratislava metropolitan area: case study with mobile positioning data
Papers in Applied Geography, published online: 27 Dec 2018
 
náhľad 

Križan, F., Bilková, K., Kunc, J., Sládeková Madajová, M., Zeman, M., Kita, P., Barlík, P. (2018):
From school benches straight to retirement? Similarities and differences in the shopping behaviour of teenagers and seniors in Bratislava, Slovakia
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 199-209.
 
náhľad  na stiahnutie

Kunc, J., Križan, F. (2018):
Changing European retail landscapes: New trends and challenges
Moravian Geographical Reports, 26, 3, 150-159.
 
náhľad  na stiahnutie

Cákoci, R., Tolmáči, L. (2018):
Aktuálny obraz Česka ako turistickej destinácie vytvorený vysokoškolskými študentmi - potenciálnymi návštevníkmi zo Slovenska
Geografický časopis, 70, 3, 273-284.
 
náhľad  na stiahnutie

Šveda, M., Pazúr, R. (2018):
Priestorové formy rezidenčnej suburbanizácie v zázemí Bratislavy
Geografický časopis, 70, 3, 231-258.
 
náhľad  na stiahnutie

Bilková, K., Križan, F., Horňák, M., Barlík, P., Zubriczký, G.(2018):
Food and non-food retail change in a post-communist country: A case study of the Gemer region in Slovakia
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39, 39, 7-20.
 
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M.(2018):
Konkurencieschopnosť Bratislavského kraja v rámci euroregiónu Centrope
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. (s. 1270-1275), Bratislava (Univerzita Komenského).
 
náhľad  na stiahnutie

Hladký, M. (2018):
Konkurencieschopnosť regiónov Slovenska v kontexte inovačného rozvoja
In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. (s. 1276-1281), Bratislava (Univerzita Komenského).
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Gábor, M., Falťan, V., Havlíček, M. (2018):
Vineyard zonation based on natural terroir factors using multivariate statistics - Case study Burgenland (Austria)
OENO One, 52, 2, 105-117.
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Lauko, V., Falťan, V., Matečný, I. (2018):
Qualitative analysis of natural terroir units. Case study: Modra wine rayon (Slovakia)
Applied Ecology and Enviromental Research, 16, 2, 1257-1274.
 
náhľad  na stiahnutie

Križan, F., Bilková, K., Barlík, P., Kita, Pa., Kita, Pe. (2018):
Spatial Distribution of Consumer Preferences: Case Study of Shopping malls in Bratislava
Theoretical and Empirical Researches in Urban Management, 13, 1, 13-21.
 
náhľad  na stiahnutie

Pauková, Ž., Buchta, T., Vykouková, I., Karlík, L., Hriník, D. (2018):
Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy
Zprávy lesnického výzkumu, 63, 1, 53-60.
 
náhľad  na stiahnutie

Rajčáková, E., Švecová, A. (2018):
Ľudské zdroje - regionálne disparity v kontexte politiky súdržnosti EÚ 2007-2013 na Slovensku
Geografický časopis, 70, 1, 79-96.
 
náhľad  na stiahnutie

Šandor, F., Gurňák, D. (2018):
Dogovornaja baza Slovackoj respubliky: politiko-geografičeskij analiz
In: Aktuaľnyje problemy meždunarodnych otnošenij i meždunarodnogo prava: Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. (s. 629-640), Moskva (Diplomatičeskaja akademia MIR Rossii).
 

Tolmáči, A., Tolmáči, L. (2018):
Consumers behaviour as reflection of food security at regional level in Honduras
GeoJournal of Tourism and Geosites, 22, 2, 359-372.
 
náhľad  na stiahnutie

Karlík, L., Matečný, I., Falťan, V., Gábor, M., Saksa, M. (2017):
Mapovanie obsahu ílu v pôde použitím digitálnej analýzy reliéfu a štatistického modelovania
In: Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. (s. 20-33), Bratislava (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy).
 
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D. (2017):
Spa and Wellness Tourism in Slovakia (A Geographical Analysis)
Czech Journal of Tourism, 6, 1, 27-53.
 
náhľad  na stiahnutie

Kasagranda, A., Gurňák, D., Danielová, K. (2017):
Congress tourism and fair tourism of Slovakia-quantification, spatial differentiation, and classification
Regional Statistics, 7, 2, 75-100.
 
náhľad  na stiahnutie
© 2011 - 2015