slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Úvod do politickej a regionálnej geografie

Úvod do politickej a regionálnej geografie: Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, zadania (Zadanie 3, Zadanie 4) - od 11. 4. už výučba cvičení beží riadne [10.04.2017] 
Úvod do politickej a regionálnej geografie: Úvod do politickej geografie: Podmienky absolvovania predmetu, cvičenia, zadania [04.05.2016] 

© 2011 - 2015