slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Regionálna geografia sveta 1

Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [14.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [12.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Opravné písomky+skúška [12.06.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Priebežné výsledky z cvičení [09.05.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Priebežné výsledky z cvičení [04.04.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [TvGe MaGe]: RGS1 propedeutika [22.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]: Podmienky pre absolvovanie cvičení z RGS1 [21.02.2018] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z opravných prísomiek [20.05.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [TvGe GeIt]: RGS1 [10.05.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [3ZRR sk.2]: RGS Európa zápočty [19.04.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [2BIGE, GEAJ]: Študijné materiály [14.02.2017] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky z 1. testu [07.10.2015] 
Regionálna geografia sveta 1 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Podmienky na absolvovanie cvičení [23.09.2015] 
© 2011 - 2015