slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Regionálna geografia sveta 2

Regionálna geografia sveta 2 [3uGe]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS 2 [01.10.2019] 
Regionálna geografia sveta 2 [TvGe, MaGe, NjGe]: RGS2 podmienky a priebežné hodnotenie [21.12.2018] 
Regionálna geografia sveta 2 [3upBIGE,GEAJ]: Regionálna geografia sveta - Európa a SNŠ - podmienky cvičení [03.10.2018] 
Regionálna geografia sveta 2 [TvGe]: RGS2 Podmienky a harmonogram cvičení [29.09.2017] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upGEAJ,MAGE,BIGE]: Uzavretie známok z RGS 2 [30.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upGEAJ,GENJ,BIGE,MAGE]: Výsledky zo skúšky 22.6. [23.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Opravné písomky [09.06.2016] 
Regionálna geografia sveta 2 [2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ]: Výsledky zo 4. písomky a skúšky [25.05.2016] 
© 2011 - 2015