slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Regionálna geografia sveta ? VP

Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Uzatvorenie predmetu RGS - VP [21.06.2016] 
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 17.06.2016 [21.06.2016] 
Regionálna geografia sveta ? VP [1mZ-RG]: Výsledky zo skúšky 17.12. [27.12.2015] 
© 2011 - 2015