slovensky
english

Všetky oznamy pre predmet Regionálna geografia sveta ? VP (2)

Regionálna geografia sveta ? VP (2) [1mZ-RG]: Skúška u dr. Kasalu [20.06.2019] 
Regionálna geografia sveta ? VP (2) [1mZ-RG]: Podmienky pre absolvovanie predmetu RGS - VP 2 [22.02.2019] 
© 2011 - 2015