slovensky
english

Extra

Harmonogram obhajob a štátnych skúšok na KRG (aj pre učiteľstvo geografie) - august 2018 [14.08.2018]
 

Oznamy

Koľko (neprihlásených) obyvateľov žije v okolí Bratislavy? [14.08.2018]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Nová publikácia: Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov


Fotografia dňa


Adoptívne dievčatko katedry
Čo je Maco SomeTimes


Maco SomeTimes 04/2018


Archív Maca SomeTimes
© 2011 - 2015