slovensky
english

Extra

Exkurzia SR 2018 - základné informácie pre zapísaných študentov [12.03.2018]
 

Oznamy

Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie [14.03.2018]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák) [12.03.2018]
Etnické a náboženské konflikty v Európe
 
Behaviorálna geografia [22.02.2018]
Behaviorálna geografia
 
RGS1 propedeutika [22.02.2018]
Regionálna geografia sveta 1 [TvGe MaGe]
 
RGS Európa GRR skupina A [22.02.2018]
Regionálna geografia sveta [GRR3 skupina A]
 
RGS3 Ázia harmonogram [22.02.2018]
Regionálna geografia sveta 3 [TvGe]
 
Podmienky pre absolvovanie cvičení [21.02.2018]
Regionálna geografia sveta 3 [3upBIGE, GEAJ]
 
Podmienky pre absolvovanie cvičení z Geografie Európy [21.02.2018]
[3ZRR]
 
Podmienky pre absolvovanie cvičení z RGS1 [21.02.2018]
Regionálna geografia sveta 1 [2upBIGE, upGEAJ]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Nová publikácia: Maloobchod a špecifiká časovo-priestorového správania spotrebiteľov


Fotografia dňa


Adoptívne dievčatko katedry
Čo je Maco SomeTimes


Maco SomeTimes 04/2018


Archív Maca SomeTimes
© 2011 - 2015