slovensky
english


TÉMY DIZERTAČNÝH PRÁC NA ŠKOLSKÝ ROK 2012/13

Upozornenie!

Tento zoznam tém je neaktualizovaný a nemusí byť platný. Sledujte oznamy alebo kontaktujte príslušného vedúceho.

prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.

 • Metódy odhadu chýbajúcich dát v regionálenej populačnej analýze
 • Priestorové atribúty pohybu za prácou na Slovensku
 • Problém modifikovateľných územných jednotiek a jeho prejavy v regionálnej štruktúre
 • Prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.

 • Región - identifikácia, potenciál, možnosti rozvoja
 • Transformácia regiónu - podmieňujúce procesy, kontexty, aktéri
 • Regionálna diferenciácia vybraného regiónu
 • Doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.

 • Doprava ako faktor regionálneho rozvoja a rozvoja regiónov
 • Metódy výskumu regionálnej geografie v malom regióne, teória a aplikácie
 • Transformácia vnútornej štruktúry vybraných slovenských miest po roku 1989
 • Doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.

 • Konkurencieschopnosť v kontexte regionálneho rozvoja a regionálnej politiky
 • Inovácie - aktuálna výzva pre rozvoj regiónov
 • Ľudské zdroje ako významný faktor ďalšieho rozvoja regiónu
 • Socioekonomický potenciál ako predpoklad úspešného fungovania trhu práce
 • Doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.

 • Politické preferencie obyvateľstva ako jeden z prejavov regionálnych disparít
 • Administratívne a štátne hranice ako bariérny faktor - teória a aplikácia na vybranom území SR

 • 
  © 2011 - 2015