slovensky
english
vedúci katedry: prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
zástupca vedúceho katedry: doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
tajomník katedry: doc. RNDr. František Križan, PhD.
sekretárka:Alžbeta Janíková

Zoradiť pracovníkov podľa: pracovnej pozície | priezviska | kancelárie

Európska integrácia

menoe-mailkancelária
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
RNDr. Tibor Blažík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Angelika Švecová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-544

Geografia sídel

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-542
RNDr. Katarína Danielová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
Mgr. Martin Šveda, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-541
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550
Mgr. Michal Gazdazobraziť e-mailovú adresuB1-541

Geografia služieb

menoe-mailkancelária
Mgr. Kristína Bilková, PhD.zobraziť e-mailovú adresuGÚ SAV
doc. RNDr. František Križan, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
Mgr. Peter Barlík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuMarket Locator

Historická a politická geografia

menoe-mailkancelária
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-548
RNDr. Tibor Blažík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-547
Mgr. Anna Máriássyovázobraziť e-mailovú adresu

Komplexná geografická analýza

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-546
RNDr. Anton Kasagranda, PhD.zobraziť e-mailovú adresuMF SR

Kvantitatívna geografia

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-542
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-546
Mgr. Michal Gazdazobraziť e-mailovú adresuB1-541

Miesto v geografii

menoe-mailkancelária
RNDr. Karol Kasala, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550
Mgr. Rastislav Cákocizobraziť e-mailovú adresuB1-547

Regionálne disparity

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-546
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-548
doc. RNDr. František Križan, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
RNDr. Katarína Danielová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
RNDr. Angelika Švecová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-544

Regionálny rozvoj a politika

menoe-mailkancelária
Mgr. Michal Hladkýzobraziť e-mailovú adresuB1-306
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
RNDr. Tibor Blažík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Angelika Švecová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-544
RNDr. Anton Kasagranda, PhD.zobraziť e-mailovú adresuMF SR

Teoretické problémy geografie

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.zobraziť e-mailovú adresuB1-542
RNDr. Karol Kasala, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550

Turizmus a mediálna reprezentácia

menoe-mailkancelária
Mgr. Rastislav Cákocizobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Anton Kasagranda, PhD.zobraziť e-mailovú adresuMF SR

Všeobecná regionálna geografia

menoe-mailkancelária
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-546
RNDr. Tibor Blažík, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-547
RNDr. Katarína Danielová, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-531
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-550
RNDr. Anna Tolmáči, PhD.zobraziť e-mailovú adresuB1-551

© 2011 - 2015