slovensky
english

Mgr. Roman Najdený

interný doktorand

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
Ďalšie informácie
 

Vedecko-výskumné zameranie

Primárne:
Aplikácia GIS v geografii
Premeny kultúrnej krajiny
Historické štruktúry krajiny

Ďalšie oblasti výskumu:
Regionálna geografia Slovenska
Komplexná geografická analýza regiónu
Vybrané socio-ekonomické aspekty v priestorovom diskurze

© 2011 - 2015