slovensky
english


Výsledky z opravných prísomiek

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upBIGE, GEAJ, GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
20.05.2017
#1962

Prílohy k oznamu

2upBIGE+GEAJleto2016-17.xls [.xls] 63 kB 
© 2011 - 2015