slovensky
english


Celoslovenské kolo GO 2020

V prílohe sú uvedené výsledky celoslovenského kola GO 2020 v kategóriách A, B, Z a riešenia testov.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
04.05.2020
#2176

Prílohy k oznamu

GO 2020 SR praktické zadanie.pdf [.pdf] 106.61 kB 
GO 2020 SR multimédiá riešenia.pdf [.pdf] 359.69 kB 
GO SR 2020 vedomostný test riešenia.pdf [.pdf] 552.61 kB 
Výsledky Celoslovenské kolo GO 2020 kategória Z.pdf [.pdf] 112.7 kB 
Výsledky Celoslovenské kolo GO 2020 kategória B.pdf [.pdf] 59.65 kB 
Výsledky Celoslovenské kolo GO 2020 kategória A.pdf [.pdf] 59.4 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015