slovensky
english


Vernisáž Z/2020

Milí študenti,
v utorok 15. 12. 2020 o 13:10 h sa uskutoční online vernisáž. Bude prebiehať cez Teams v troch posterových sekciách: A) Diplomové práce; B) Geopolitický vývoj sveta 1945-2000; C) Urbánna geografia a jednej video sekcii: Z) Regionálna geografia sveta ? vybrané problémy.
Všetci študenti katedry budú môcť hlasovať za najlepší poster alebo video a diskutovať s účastníkmi vernisáže. Tešíme sa na vašu účasť.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
11.12.2020
#2195

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015