slovensky
english


2. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
druhé testovanie z tematických celkov Poľnohospodárstvo, Priemysel, Doprava a Cestovný ruch SR sa uskutoční 17. decembra 2020 o 09:00 h.
František Križan

doc. RNDr. František Križan, PhD.
16.12.2020
#2196

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015