slovensky
english


Deň otvorených dverí na PRIF UK

Milí študenti a priaznivci katedry,
tento rok prebehne DOD dištančnou formou. Viac informácií nájdete na webovej stránke:
https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/den-otvorenych-dveri/

doc. RNDr. František Križan, PhD.
05.02.2021
#2198

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015