slovensky
english


Geografia Slovenska: 1. celoročníkové testovanie

Milí študenti,
25. 3. 2021 o 09:00 h sa uskutoční celoročníkové testovanie z tematických celkov Poloha, Geologický vývoj a stavba, Reliéf Slovenska.
Testovanie sa uskutoční cez Moodle počas prednášky.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
18.03.2021
#2201

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015