slovensky
english


Nová publikácia: SuburBAnizácia 2

Vážení priaznivci geografie,
v nadväznosti na publikáciu SuburBAnizácia: ako sa mení zázemie Bratislavy dávame do pozornosti najnovšiu publikáciu
Šveda, M., Šuška, P. (2020). (eds.). SuburBAnizácia 2: sondy do premien zázemia Bratislavy. Bratislava (Geografický ústav SAV)
Na jej vydaní sa podieľali aj členovia našej katedry.
Monografia je voľne prístupná na tejto webovej adrese:
Veríme, že vás táto publikácia zaujme okrem hodnotného obsahu a spôsobu spracovania dát aj jedinečným vizuálom.


doc. RNDr. František Križan, PhD.
26.03.2021
#2202

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015