slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-16-0232

Konzumná spoločnosť a konzumné regióny
Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Projekt a médiá

Ohlasy v médiách

Tlačová konferencia 4. 7. 2018: Sviatky - zatvorené

Dňa 4. 7. 2018 sa Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila tlačová konferencia k čiastkovým výsledkom výskumu projektu. Ide o výskum percepcií spotrebiteľov k obmedzeniu maloobchodného predaja počas sviatkov


Tlačová správa poskytnutá médiám

Galéria
© 2011 - 2015