slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Projekt a médiá

Ohlasy v médiách

 • Zoznam 27. 02. 2023: Tieto PREDAJNE potravín ZATVÁRAJÚ: Prídete aj o tú vašu?
 • Trend 03. 11. 2022: Zatváraniu predajní potravín sa Slovensko nevyhne. Supermarket nemôže byť v každej obci
   

  Tlačová konferencia 10. 8. 2021: Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku

  Dňa 10. 8. 2021 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila tlačová konferencia k ďalším čiastkovým výsledkom výskumu projektu. Išlo o výskum zmien nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku pod vplyvom pandémie COVID-19.
  Výsledky výskumu prezentovali Milan Zeman, Kristína Bilková a František Križan (foto).


  Tlačová správa poskytnutá médiám
 • 2024-04-09-mayales
  © 2011 - 2015