slovensky
english


Zadania

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR a vzťahuje sa k predmetu Urbánna geografia.

V prílohe si nájdete zoznam pridelených miest a potrebné štatistiky. V utorok 6.10. hodina začína o 9:00.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
01.10.2015
#1756

Prílohy k oznamu

štatistiky [.rar] 547.04 kB 
zoznam miest [.rar] 6.22 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015