slovensky
english


Výsledky z 1. testu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 1.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
07.10.2015
#1760

Prílohy k oznamu

2upGEAJ+GENJzima2015-16-10-07.rar [.rar] 9.21 kB 
2upBIGE+MAGEzima2015-16-10-07.rar [.rar] 9.99 kB 
© 2011 - 2015