slovensky
english


Sylaby 1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upGEAJ,GENJ,MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
07.10.2015
#1761

Prílohy k oznamu

SYLABY1-15-16.rar [.rar] 3.91 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015