slovensky
english


Termíny Geografia Slovenska I.

Milí študenti,
termíny skúšky z predmetu Geografia Slovenska I si buď individuálne (avšak pre skupinu) dohodnete s doc. Križanom alebo sa môžete pridať k niektorému z termínov určených pre predmet Geografia Slovenska 2:
05.01.2016 (13:00 h, B1-301)
14.01.2016 (15:00 h, B1-301)
21.01.2016 (13:00 h, B1-301)
02.02.2016 (13:00 h, B1-301)
11.02.2016 (16:00 h, B1-301).

doc. RNDr. František Križan, PhD.
14.12.2015
#1793

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015