slovensky
english


Urbánna geografia - pokyny k zadaniu a ku skúške

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3ZRR.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
27.12.2015
#1800

Prílohy k oznamu

zadania+pokyny.xls [.xls] 39.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015