slovensky
english


Výsledky zo skúšky 17.12.

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta ? VP.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
27.12.2015
#1801

Prílohy k oznamu

RGS-VP15-16-12-17.xls [.xls] 25 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015