slovensky
english


Výsledky zo skúšky 5.1.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu všetkx a vzťahuje sa k predmetu Všeobecná geografia.

Výsledky z predmetu Všeobecná geografia sú zapísané do AISu. Študenti, ktorí nemajú tento predmet zapísaný v AISe dosiahli tieto výsledky.

Adamková Lucia FX
Csemezová Lucia FX
Drobná Karolína FX
Juraško Stanislav FX
Ottahelová Deborah FX
Sabolčíková Veronika E
Šalacha Peter FX
Ševčíková Simona FX

Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
06.01.2016
#1802

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015