slovensky
english


Výsledky zo skúšky 5.1.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. roč bc uč a vzťahuje sa k predmetu Úvod do geografie a planetárna geografia.

Výsledky z predmetu Úvod do geografie sú zapísané do AISu.
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
06.01.2016
#1803

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015