slovensky
english


Opravné zápočty

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Opravné zápočty z Regionálnej geografie sveta 1 a 3 budú prebiehať vždy v stredu (13.1., 20.1., 27.1.) v miestnosti B1-540 v čase 11.30 - 13.00

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
06.01.2016
#1804

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015