slovensky
english


Výsledky zo skúšky 7.1.

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
12.01.2016
#1806

Prílohy k oznamu

RGS-VP15-16-01-07.xls [.xls] 25 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015