slovensky
english


Výsledky zo skúšky 20.1.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
21.01.2016
#1808

Prílohy k oznamu

RGS-VP15-16-01-20.xls [.xls] 25 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015