slovensky
english


Výsledky zo skúšky 19. 1. 2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ, 3upGEAJ, GENJ, MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
25.01.2016
#1810

Prílohy k oznamu

vysledky_zo_skusky_19.01.2016.xls [.xls] 25.5 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015