slovensky
english


Výsledky zo skúšky 26.1.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE, 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
01.02.2016
#1812

Prílohy k oznamu

RGS-VP15-16-01-26.xls [.xls] 25.5 kB 
vysledky_zo_skusky_26.01.2016.xls [.xls] 26 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015