slovensky
english


Výsledky z opravných testov

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upGEAJ,GENJ,MAGE,BIGE, 3upGAJ, GENJ, MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
01.02.2016
#1813

Prílohy k oznamu

2upBIGE+MAGEzima2015-16-01-26.rar [.rar] 12.43 kB 
2upGEAJ+GENJzima2015-16-01-26.rar [.rar] 10.25 kB 
3upGEAJ+GENJ+MAGEzima2015-16-01-27.rar [.rar] 8.45 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015