slovensky
english


zadania na vypracovanie

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. roč bc a vzťahuje sa k predmetu Uvod do RG sveta.

Vypracujte zadané referáty podľa uvedeného zoznamu.
Termín do 29.2.2016
pošlite ich na adresu tolmaciregio@gmail.com
Ladislav Tolmaci

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
23.02.2016
#1828

Prílohy k oznamu

vod do geografie sveta 2016 AIS.xlsx [.xlsx] 12.92 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015