slovensky
english


Výsledky Test1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2ZIK a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska.

heslo ako predtým. Do budúceho cvičenia treba mať vypracovanú časť Reliéf- morfoštruktúry - formy reliéfu.

Mgr. Roman Mikuš
16.03.2016
#1841

Prílohy k oznamu

Tabulka vysledky.rar [.rar] 181.43 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015