slovensky
english


Výsledky zo zápočtovej písomky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3GEAJ, MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 4.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
18.04.2016
#1853

Prílohy k oznamu

RGS4-2015-16leto-vysledky18-04.rar [.rar] 7.86 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015