slovensky
english


Výsledky zo skúšky 27.4.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3GEAJ, MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 4.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
03.05.2016
#1857

Prílohy k oznamu

RGS4-2015-16leto-vysledky-skuska27.04..xls [.xls] 26 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015