slovensky
english


Geografia Slovenska - zápočet

Milí študenti,
dňa 12.5.2016 o 9:00 h sa v miestnosti CH1-1 uskutoční 2. testovanie z predmetu Regionálna geografia Slovenska I. Predmetom testovania budú tematické celky: podnebie, vodstvo, pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo, ochrana prírody a krajina na Slovensku.
Opravné testovanie sa uskutoční 24.5.2016 o 09:30 h v miestnosti CH1-2. V prípade účasti na opravnom termíne je prihlásenie sa v systéme AIS povinné. Opravné testovanie je možné iba z jednej časti (prvé alebo druhé testovanie). Výsledok opravného testovanie je záväzný bez ohľadu na predchádzajúce testovanie.

doc. RNDr. František Križan, PhD.
05.05.2016
#1859

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015