slovensky
english


Humánna geografia Slovenska - skúška

Milí študenti,
termíny skúšok pre opakujúcich študentov z predmetu Humánna geografia Slovenska sú nasledovné:
5.5.2016 o 13:50 h v miestnosti B1-540
12.5.2016 o 13:50 h v miestnosti B1-540
19.5.2016 o 11:00 h v miestnosti B1-540

doc. RNDr. František Križan, PhD.
05.05.2016
#1860

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015