slovensky
english


Exkurzia Rakúsko

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1. roč bc a vzťahuje sa k predmetu Regionálny rozvoj vo vybratých štátoch EÚ.

Exkurzia do Rakúska v rámci predmetu RR vo vybratých štátoch EÚ sa uskutoční od 27.-29.5. 2016 Účastnícky poplatok neuhradilo ešte desať študentov. Obratom na mail cestovatel123.lt@gmail.com mi oznámte, že sa exkurzie nemôžete zúčastniť alebo do 18.5.2016 uhraďte 85 EUR na bankový účet v prílohe. V prílohe je zoznam referátov. Pripravte si ich na 15 minút (bez čítania). Informácie o výjazde budú uverejnené na stránke katedry.
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
14.05.2016
#1865

Prílohy k oznamu

Referáty RR v štátoch EÚ.xlsx [.xlsx] 19.27 kB 
Bankové spojenie exkurzia Rakusko.docx [.xlsx] 19.27 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015