slovensky
english


Výsledky zo skúšky 17.06.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta ? VP.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
21.06.2016
#1879

Prílohy k oznamu

vysledkyRGS-VP2016-06-17.xls [.xls] 14 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015