slovensky
english


Uzatvorenie predmetu RGS - VP

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta ? VP.

Na uzatvorenie predmetu RGS - VP je potrebné odovzdať prezentáciu a referát v elektronickej podobe a poster v tlačenej podobe. Postery budem hodnotiť budúci týždeň, dovtedy je potrebné odovzdať (kto neodovzdal). Prezentácie zatiaľ neodovzdali Belzár, Boldiš, Koscelník, Krnáč, Mamráková, Siváková a Sušila. Referát zatiaľ neodovzdali Boldiš a Siváková. Konečný termín odovzdania je 29.6.2016, odovzdanie neskôr nebudem akceptovať.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
21.06.2016
#1880

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015