slovensky
english


Výsledky zo skúšky 22.6.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP.

Suľová 62
Hrabušová 65
Vojteková 62
Franek 50
Sedláčková 58
Pavlíková 48
Siváková 58
Dugovič 81
Minarovičová 74
László 69

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
23.06.2016
#1881

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015