slovensky
english


Výsledky zo skúšky 22.6.

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upGEAJ,GENJ,BIGE,MAGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

Jozefková 57
Sýkorová 47
Kočišová Fx
Hlistová 50,5
Kubaská 44
Farská 52
Laštíková 54
Živická 42
Kukučka 42

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
23.06.2016
#1882

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015