slovensky
english


Výsledky zo skúšky 24.06.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP.

Koscelník 59b
Mreček 45b
Krnáč 49 b
Duban 45b

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
30.06.2016
#1883

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015