slovensky
english


Uzavretie známok z RGS 2

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upGEAJ,MAGE,BIGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

Podmienkou uzavretia známok bolo aj odovzdanie prezentácie a textu na tému zadaného referátu. Známky nemajú zatiaľ uzavreté (v zátvorke je chýbajúci súbor):
Farská (ppt, doc)
Kočišová (doc)
Kukučka (doc)
Sýkorová (doc)
Živická (ppt)
Brišová (ppt)
Vargová (ppt, doc)
Zduchová (ppt, doc)
Ivančíková (ppt, doc)
Obratom treba zaslať súbory, inak známka nebude uzavretá

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
30.06.2016
#1885

2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015