slovensky
english


Sylaby k testu 1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 3upGEAJ,GENJ,BIGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 3.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
18.10.2016
#1899

Prílohy k oznamu

SYLABY1-16-17.doc [.doc] 28 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015