slovensky
english


Prednášky USA + L. Amerika

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mupGe a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
19.12.2016
#1910

Prílohy k oznamu

Prednášky - Amerika [.docx] 11 kB 
2024-04-09-mayales
© 2011 - 2015